Wednesday, October 2, 2013

Stony rainbows of Bosnia and Herzegovina


Stari Most 1557-66, Mimar Hajrudin for Suleiman The Magnificent

„Ako se najljepši mostovi  Njemačkog Carstva ...  uporede s mostovima  Bosne i Hercegovine,  dolazi se do zaključka da  su ove dvije pokrajine  bogatije lijepim starim  mostovima od svih njemačkih oblasti zajedno“.
(Robert Michel, pisac monografije o Mostaru)

"If the most beautiful bridges of the German Empire ... should be compared with bridges of Bosnia and Herzegovina, one comes to the conclusion that these two regions are richer in beautiful old bridges of all German regions together." 
(Robert Michel, writer of monography of Mostaru) 

Colors below and above Stara Kamena Ćuprija 1682, Konjic


Tuesday, April 3, 2012

Kamena uspavana dolina

Rješenjem Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Prirodnih rijetkosti NR BiH br. 104/50 iz 1950. godine, objekat je bio stavljen pod zaštitu države.

1954. godine, tadašnji Zemaljski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti NR BiH, uradio je tehničko snimanje objekta i izradio projekat rekonstrukcije džamije u Kotezima.
 

Objekat džamije i mektebska zgrada u kojoj se nalazio i stan za mualima su znatno devastirani 1942. godine.  Sa objekta džamije je  skinut krov, a mektebska zgrada je razrušena, što je prouzrokovalo kasnije progresivno propadanje zidnih struktura, podova objekta, prozora i vrata i uopšte enterijera ovih objekata. Džamije i mekteb su od tada van funkcije, nema podataka da su bili popravljani i ne održavaju se.
            U nešto boljem stanju se nalazi kamena munara džamije čija je krovna kupola ostala neoštećena, tako da je propadanje objekta usljed djelovanja atmosferilija znatno manje u poređenju sa stanjem objekata džamije i mekteba.
            Kako ti objekti nisu odavno u funkciji, cijela parcela, uključujući i unutarnjost objekata džamije i mekteba, je zarasla u samoniklo rastinje, tako da je mogućnost vršenja detaljnijeg uvida u stanje ovih objekata, kao i nišana u haremu, veoma mala. (!?)

Tuesday, July 27, 2010

sentinels our eternal

Bosnians engraved on stećaks

"Neka oprosti gospođa Evropa, ona nema spomenike kulture. Pleme Inka u Americi ima spomenike, Egipat ima prave spomenike kulture. Neka oprosti gospođa Evropa, samo Bosna ima spomenike. 
Stećke.
Sta je stećak ?
Oličenje gorštaka Bosanca !
Šta radi Bosanac na stećku ?
Stoji uspravno! Digao glavu, digao ruku !
Ali nigdje, nigdje, nikad, niko nije pronašao stećak na kome Bosanac kleči i moli.
Na kom je prikazan kao sužanj
."
(Miroslav Krleža, pisac)

"Let forgive Ms. Europe, it has no historical monuments. Inca tribe in America has monuments, Egypt has the real cultural monuments. Let forgive Ms. Europe, only Bosnia has monuments. 
Stećaks.
What is stećak? 
Embodiment of Bosnian highlander!
What does the Bosnian do on the stećak? 

He standing upright! Raised his head, raised his hand! 
But nowhere, nowhere, never, no one has found stećak where Bosnian kneels, begs or prays. 
Where he is shown as slave or servant." 
(Miroslav Krleza, writer)
 

Saturday, July 3, 2010

Kamene duge juga Bosne i Hercegovine

Stari Most 1557-66, Hajrudin za Sulejmana Veličanstvenog
„Ako se najljepši mostovi  Njemačkog Carstva ...  uporede s mostovima  Bosne i Hercegovine,  dolazi se do zaključka da  su ove dvije pokrajine  bogatije lijepim starim  mostovima od svih njemačkih oblasti zajedno“.
(Robert Michel, pisac monografije o Mostaru)

"If the most beautiful bridges of the German Empire ... should be compared with bridges of Bosnia and Herzegovina, one comes to the conclusion that these two regions are richer in beautiful old bridges of all German regions together." 
(Robert Michel, writer of monography of Mostaru) 

Arslanagića Ćuprija 1574, Mehmed-paša Sokolović

Google Analytics Alternative