Tuesday, April 3, 2012

Kamena uspavana dolina

Rješenjem Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i Prirodnih rijetkosti NR BiH br. 104/50 iz 1950. godine, objekat je bio stavljen pod zaštitu države.

1954. godine, tadašnji Zemaljski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti NR BiH, uradio je tehničko snimanje objekta i izradio projekat rekonstrukcije džamije u Kotezima.
 

Objekat džamije i mektebska zgrada u kojoj se nalazio i stan za mualima su znatno devastirani 1942. godine.  Sa objekta džamije je  skinut krov, a mektebska zgrada je razrušena, što je prouzrokovalo kasnije progresivno propadanje zidnih struktura, podova objekta, prozora i vrata i uopšte enterijera ovih objekata. Džamije i mekteb su od tada van funkcije, nema podataka da su bili popravljani i ne održavaju se.
            U nešto boljem stanju se nalazi kamena munara džamije čija je krovna kupola ostala neoštećena, tako da je propadanje objekta usljed djelovanja atmosferilija znatno manje u poređenju sa stanjem objekata džamije i mekteba.
            Kako ti objekti nisu odavno u funkciji, cijela parcela, uključujući i unutarnjost objekata džamije i mekteba, je zarasla u samoniklo rastinje, tako da je mogućnost vršenja detaljnijeg uvida u stanje ovih objekata, kao i nišana u haremu, veoma mala. (!?)
Google Analytics Alternative