Wednesday, October 2, 2013

Stony rainbows of Bosnia and Herzegovina


Stari Most 1557-66, Mimar Hajrudin for Suleiman The Magnificent

„Ako se najljepši mostovi  Njemačkog Carstva ...  uporede s mostovima  Bosne i Hercegovine,  dolazi se do zaključka da  su ove dvije pokrajine  bogatije lijepim starim  mostovima od svih njemačkih oblasti zajedno“.
(Robert Michel, pisac monografije o Mostaru)

"If the most beautiful bridges of the German Empire ... should be compared with bridges of Bosnia and Herzegovina, one comes to the conclusion that these two regions are richer in beautiful old bridges of all German regions together." 
(Robert Michel, writer of monography of Mostaru) 

Colors below and above Stara Kamena Ćuprija 1682, Konjic

Google Analytics Alternative